2007/Feb/13

แนวความคิดที่จะนำเอารูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้
ในประเทศไทย ได้เริ่มต้นขึ้นให้เห็นเป็นรูปธรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงดำเนินรัฐประศาสโนบาย เพื่อเป็นการ
ปูพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างค่อยเป็นค่อยไปดังเช่น
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษา
ในพระองค์ เพื่อถวายคำปรึกษาและความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการปกครอง

ในปีพุทธศักราช 2417 หรือการปฏิรูประบบราชการ ปีพุทธศักราช 2435
และที่สำคัญคือการเลิกทาส ซึ่งนับเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว กระแสความต้องการ
การเปลี่ยนแปลงการปกครองทวีความรุนแรงขึ้น
พระองค์ทรงจัดตั้งเมืองสมมุติขึ้นมีชื่อว่า
" ดุสิตธานี " ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณพระราชวัง
ดุสิต เพื่อทดลองการปกครองบ้านเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปี
พุทธศักราช 2468 พระองค์ทรงตั้งพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะวาง
รากฐานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังปรากฏ
หลักฐานและเอกสารการเตรียมการพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่
ประชาชนหลายครั้ง แต่ถูกยับยั้งจากที่ประชุมอภิรัฐมนตรีสภาว่า
ยังไม่ถึงเวลาอันสมควร
ช่วงเวลานั้นกระแสการเรียกร้อง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยมี
ความรุนแรงยิ่งขึ้นจนในที่สุดมีกลุ่ม
บุคคลที่เรียกตัวเองว่า" คณะราษฎร"
ได้ร่วมกันดำเนินการเพื่อให้มี
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย
ในวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2475
หลังจากนั้น ประเทศไทยได้มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจนถึงปัจจุบัน
ครับ

เมืองดุสิตธานี

พระองค์ทรงตั้งเมือง " ดุสิตธานี " ขึ้นเพื่อทรงทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เมืองดุสิตธานี เป็นเมืองจำลองเล็กๆ ตั้งอยู่ภายในเขตพระราชฐาน ทรงจัดการปกครองแบบคณะนคราภิบาล เพื่อเป็นการทดลอง และทรงอบรมสั่งสอนการบริหารการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทรงเน้นการวางผังเมือง การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาล และการจัดสวนสาธารณะ
ทรงกำหนดให้คนไทยมีนามสกุล โดยประกาศใช้พระราชบัญญัตินามสกุล เมื่อพ.ศ.๒๔๕๖
เพื่อเป็นการให้คนไทยมีนามสกุลใช้ต่อท้ายชื่อเป็นสกุลวงศ์ของครอบครัว และเพื่อป้องกันความ
สับสนในกรณีที่มีชื่อซ้ำกัน และยังช่วยทำให้คนในสกุลทำความดีเพื่อรักษาเกียรติยศของวงศ์ตระกูล
ในปีพ.ศ. ๒๔๕๖ ได้ทรงประกาศให้เลิกใช้จุลศักราช และใช้พุทธศักราชแทน
ในปีพ.ศ. ๒๔๖o โปรดให้เลิกโรงหวย ก. ข. รวมทั้งโรงบ่อนการพนัน


edit @ 2007/02/13 15:04:27

Comment

Comment:

Tweet


Hello! Good Site! Thanks you! pzjqzwawvs
#11 by mxlwxuohhe (212.107.116.240) At 2008-01-28 08:47,
รักนะจุ๊บจุ๊บสวยใสไร้สมอง
...สาวก เจ็บไม่จำ team ... 2/6 รุ่น 52 ว.ส.ค.
#10 by น้องอาโบว์ (125.24.136.201) At 2008-01-26 12:53,
วันวาเรนไทย์ของให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขมากๆนะค่ะรักนะจากพวกเรรา ...สาวก เจ็บไม่จำ team... แอ๊บแบ๊วทุกคน
#9 by น้องจังกี้ (125.24.136.201) At 2008-01-26 12:48,
เจ๋งอะเซฟงานในบล็อค

ความคิดดี สมแล้วที่เปนจาน
#8 by [ - LIBRO - ] At 2007-02-17 01:07,
-*-
#7 by HoShin At 2007-02-14 23:15,
กรั๊กๆๆๆ เออ วิธี้จะเอาไปใช้บ้าง 555+
ดีเเหะ

จะวันวาเรนไทย์เเล้ว มีความสุขมากๆๆนะ จอกันเมื่อไหร่เอาช๊อกโกเเล๊ตไปให้กิน
เเล้วกัน เหอะๆๆๆ
#6 by ..NaOcHaNg.. ラブラブ At 2007-02-13 19:49,
เหอๆๆ เซฟไว้ทำรายงาน
#5 by 「nA✿mae」 At 2007-02-13 19:32,
ฮุ ๆ ความรู้ล้วน ๆ
แล้วมาเซฟอะไรในนี่เล่า = =''
จะว่าไปก็ความรู้ดีๆนี่เอง 555555+
#3 by ~(mik_cos)~ At 2007-02-13 16:23,
สนใจ 55+

พี่แต๊ป

จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วน๊า

มีคู่รึยังละ

หึหึ

คนมีคู่ไม่รู้หรอก 5 5 +

คิดถึงพี่แต๊ปน๊าค๊า
#2 by [M] i [m] i, , ,*~ At 2007-02-13 16:12,
ดีดี
#1 by dEAreSt สุดที่รัก At 2007-02-13 15:12,